Zásady zpracování osobních údajů

Ing. Michaela Tejkalová

 

 

Kdo jsem
Podnikající fyzická osoba Ing. Michaela Tejkalová je personální agenturou zabývající se profesionálním náborem zaměstnanců. Vyhledám vhodné kandidáty na pracovní pozice pro své klienty a kandidátům ze své databáze nabízím co nejvhodnější pracovní pozice. Vaše osobní údaje jakožto kandidátů /uchazečů o zaměstnávání zpracovávám ve své databázi a v souvislosti s konkrétními výběrovými řízeními. Informace o vás předávám potenciálním zaměstnavatelům jen s vaším souhlasem.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů a provozovatelem webové stránky www.tejkalova.com je podnikající fyzická osoba, zapsaná v živnostenském rejstříku Ing. Michaela Tejkalová., IČ: 01285467, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10, 10100.

Proč vaše osobní údaje zpracovávám
Primárním účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování pracovních nabídek. Vyhledávám vhodné kandidáty na pracovní pozice u svých klientů – potenciálních zaměstnavatelů. Z dostupných relevantních informací vytvořím profesní profil. Na základě vašich předpokladů a preferencí vám nabídnu pracovní pozici(e).

Osobní údaje mohu také zpracovávat za účelem obhajoby nebo vymáhání svých nároků a plnění právních povinností.

Jaké osobní údaje zpracovávám
Zpracovávám vaše profesní informace a informace související s výběrovými řízeními. To zahrnuje:

  • Identifikační a kontaktní údaje
  • Informace o kvalifikaci, dovednostech, předchozích pracovních zkušenostech a vašich pracovních preferencích
  • Dokumentace výběrových řízení
  • Komunikace s vámi a klientem
  • Reference od klientů nebo jiných třetích stran

Reference od bývalých zaměstnavatelů nebo podobných třetích stran získávám pouze v případě, že mi poskytnete kontakty, na kterých si mohu reference vyžádat, a dáte mi k tomu souhlas.

Nikdy nevyžaduji informace nad rámec nutný pro pracovněprávní účely nebo diskriminujícího charakteru.

Právní základ zpracování
Právním základem zpracování je primárně váš souhlas se zařazením do databáze uchazečů. Osobní údaje budu zpracovávat k tomu, abych vám nabídla vhodné volné pozice. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, v takovém případě budete z databáze vyřazeni, vaše osobní údaje budou smazány a nebudu vás již kontaktovat s nabídkami práce.

Osobní údaje zpracovávám také na základě oprávněného zájmu správce:

  • Provedení výběrového řízení: zařazení kandidátů do konkrétního výběrového řízení, pokud se přihlásí jen na konkrétní pozici (nebudu vám zasílat jiné pracovní nabídky, pokud se nedohodneme jinak), navázání kontaktu s potenciálními kandidáty.
  • Archivace: Informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastníte, archivuji z důvodu obrany nároků.
  • Řízení společnosti: vytváření anonymních statistik, administrace systémů, vedení seznamu osob, které si nepřejí být kontaktovány.

Osobní údaje mohu uchovávat i za účelem splnění právní povinnosti, například při vyřizování vašich žádostí na uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Jak s vašimi údaji pracuji
Informace získávám od vás, z vašeho životopisu a z naší interakce. Vaše osobní údaje mohu doplnit o informace z profesních sítí, nebo z referencí.

Mohu Vás kontaktovat skrze profesní sociální sítě, na základě doporučení nebo přímým oslovením. K náboru vaše osobní údaje použiji pouze, pokud s tím budete souhlasit, jinak je smažu.

Informace o vás předávám potenciálnímu zaměstnavateli pouze s vaším souhlasem. Od vás i od klientů získávám zpětnou vazbu o uskutečněných pohovorech.

Jak dlouho údaje uchovávám
Vaše údaje v databázi uchovám maximálně 5 let od našeho posledního kontaktu. Pokud jste se přihlásili jen na konkrétní pozici, údaje zpracovávám maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení., pokud si neodsouhlasíme jinak. Informace o výběrových řízeních mohu archivovat až po dobu 3 let.

Kdo bude mít k údajům přístup
Vaše osobní údaje předávám potenciálním zaměstnavatelům, s vaším souhlasem a pro konkrétní výběrové řízení. Zaměstnavatelé jsou samostatnými správci vašich osobních údajů a mají vlastní zásady zpracování osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů používám pouze prověřené zpracovatele zejména se sídlem v EU. Ke zpracování osobních údajů můžeme použít i zpracovatele, kteří sídlí mimo EU. Vždy dbám na to, abych s nimi měla uzavřené smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Zpracovatelé z USA jsou navíc certifikováni v EU-U.S. Privacy Shield Frameworks.

Jaká máte práva
Máte právo, abych vám poskytla informace o tom, jak zpracovávám vaše osobní údaje a na jejich kopii. Můžete požádat o opravu nepřesných či neúplných osobních údajů.

V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud osobní údaje zpracovávám s vaším souhlasem, můžete souhlas kdykoliv odvolat.

Kontaktní údaje
V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů mě můžete kontaktovat na emailové adrese michaela@tejkalova.com. Můžete mě také kontaktovat na adrese mého sídla nebo telefonních číslech uvedených na webových stránkách.

Účinnost zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady jsou účinné od 1.2.2019.

 

Adresa

Korunní 2569/108
Praha 10, 101 00

Kontakt

E-mail: michaela@tejkalova.com
Tel.: 775145575

Povinné údaje

IČO: 01285467
Ochrana osobních údajů